SPECIALIST NEUROGRAPHICA

What does specialist level include

6 Algorithms

TRUE
Quality of life
S.C.O.R.E.
NeuroTree
NeuroLotus
NeuroRain

2 Demo Sessions (Videorecord)

Записите на демо сесии дават възможност да се запознаете с реалното приложение в практиката на някои от изучените алгоритми.
Можете да заявите и свои лични сесии на промо цена**.

Права и ограничения

Сертифицираните Специалисти по Неврографика получават правото да използват изучените алгоритми в индивидуална и групова работа.
Специалист НЯМА ПРАВО да преподава.

6 Video Supervisions

During the training you receive supervision on 1 of your works on each of the learned algorithms. If needed, you can request additional individual supervisions on your personal or clients` works. . .

1 индивидуална консултация

Индивидуалната консултация е включена в пакет ЕКСПЕРТ и е с продължителност 45 мин..
По време на консултацията обсъждаме ваши въпроси относно прилагането на изучените модели в практиката.

Сертификация

Сертификацията се извършва от Институт по психология на творчеството (Москва) след предаване и одобрение на задължителната отчетна документация за проведена практика.

внимание!

Моля, имайте предвид, че задължително условие за записване в курс Специалист е сертификация по Неврографика Базово ниво (Нейрографика Пользователь).

Забележка: В случай, че сте завършили курс Базово ниво при друг инструктор е необходимо преди записване да предоставите 2 работи (1 бр. АСО и 1 бр. АВН с пълно описание по стъпките на базовия алгоритъм). В случай, че предоставените работи не отговарят на задължителните критерии, си запазвам правото да откажа записване в курса.

избери пакет

В зависимост от предварителната подготовка и желанието за усъвършенстване на получените знания, можеш да избереш един от следните пакети:

ПРОФИ

650 лв.

ПРОФИ+

820 лв.

ЕКСПЕРТ

920 лв.

често задавани въпроси

Ниво Специалист по Неврографика е подходящо за хора, които вече имат опит в работа с хора – коучове, терапевти, консултанти, мениджъри, ръководители на екипи, HR специалисти, педагози, тренери и т.н.

Добавяте в инструментариума за работа с клиенти един невероятен иновативен творчески метод.

За получаване на сертификат и права за работа с изучените алгоритми в индивидуална и групова практика е необходимо да предадете отчет по образец за проведени:
– 3-4 сесии в режим самокоучинг (работа по лична тема)
– 3-4 сесии с “топъл” клиент (човек, който е запознат с метода)
– 3-4 сесии със “студен” клиент (човек, който за първи път чува за метода Неврографика)

След изпълнение на условията според стандартите на Института, участниците получават номериран сертификат от Институт по психология на творчеството.

Обучението се провежда в 2 онлайн сесии по 4 часа. 

По време на курса работим (рисуваме) по личен казус. След завършване на курса се провежда видеосупервизия на една лична рисунка на участник по всеки от алгоритмите.

За допълнителни въпроси, можете да се свържете с нас. Контакт.

Водещ курса:

Гергана Дееничина

Гергана Дееничина е сертифициран инструктор по Нейрографика, тренер по Нейрофасилитация, специалист НейроДизайн и НейроДинамика.
Професионален личен и бизнес коуч.
От 2021 е сертифициран преподавател на курс Специалист Нейрографика.
Повече информация

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *